TEAM Logo
TEAM ONLINE DIENSTEN

Veilige operaties en een goede werking verzekeren
Ons aanbod aan gespecialiseerde diensten op het gebied van onderhoud, reparatie en compliance streven ernaar om kostbare downtime te reduceren en de uptime te maximaliseren.

 

Team Industrial Services Bolting & Torquing

Bolthandling is het gecontroleerd vastzetten en losmaken van boutverbindingen met behulp van hydraulisch gereedschap. Hierdoor is het mogelijk boutverbindingen snel en nauwkeurig op een voorgeschreven spanning vast te zetten waardoor de kans op lekkages of andere problemen sterk wordt gereduceerd. Team Industrial Services maakt van iedere verbinding een protocol op.

Er staan 2 technieken tot uw beschikking, te weten Tensioning (op spanning zetten) en Torquing (op moment zetten).

Tensioning en Torquing

Met behulp van een hydraulische momentsleutel worden de flensbouten op het juiste moment gezet. Dit gebeurt in minimaal 4 stappen waarmee met elke stap de pompdruk opgevoerd wordt tot het gewenste moment bereikt is. Het aan te brengen moment wordt bepaald uit de gewenste boutspanning, waarbij rekening wordt gehouden met de staat van de bouten en de wrijvingsfactor van het aangebrachte draadsmeermiddel. Het gewenste moment wordt teruggerekend naar de benodigde hydraulische druk van de pomp waarmee de momentsleutel wordt aangedreven. Met deze apparatuur is het ook mogelijk om vastzittende bouten los te maken.Team Industrial Services beschikt over een groot assortiment aan torquing gereedschappen.

Bolt Tensioning

Hierbij worden de bouten groepsgewijs (meestal 50% of 100% van het totale aantal aanwezige bouten) m.b.v. opgeschroefde hydraulische vijzels opgerekt. Door het bepalen van de hydraulische druk, rekening houdende met de optredende relaxatie, kan de gewenste boutspanning nauwkeurig worden aangebracht. Na het handvast aanzetten van de moeren en het wegnemen van de oliedruk staan de bouten op de juiste spanning. Ten behoeve van het monteren van de vijzels moet rekening worden gehouden met een vereiste draadlengte boven de moer van minimaal 1,5 x de moerhoogte.

Met deze methode worden de bouten zeer gelijkmatig aangezet.

Met behulp van een verlengingsmeting van de bouten kan de ingebrachte boutspanning worden gecontroleerd.


Bolt Induction Heating

Met behulp van Bolt induction Heating wordt in korte tijd een grote hoeveelheid warmte in een holle bout gebracht. Hierdoor wordt de bout verlengd zodat de moer losgedraaid kan worden. Team Industrial Services past deze techniek toe bij o.a. turbine deksels, motoren, etc.

Belangrijkste voordelen:

-Sneller openen en sluiten van turbinedeksels en andere toepassingen
Afkoelingstijd wordt gehalveerd

  • 5 tot 10 maal sneller dan conventionele weerstandverwarming
  • Het is niet nodig om de bouten die yerwarmd zijn geweest te vervangen
  • Instelbaar voor alle boutlengtes en diameters
  • Eenvoudig aan te passen voor andere toepassingen
  • Bevrijd vastzittende moeren
  • Ultrasoon boutverlenging meten
Als aanvulling op onze bolthandlingactiviteiten en vooral voor toepassingen waarbij extra nauwkeurigheid vereist is, biedt Team Industrial Services verscheidene meettechnieken waaronder de geavanceerde ultrasoon meetmethode.

De ultrasoon boutverlenging techniek maakt gebruik van een draagbare computer die de bout verlengt d.m.v. ultrasone golven. De apparatuur meet de tijd die nodig is voor de ultrasone golf om van het ene einde van de bout naar het andere einde te gaan en terug. Deze tijd wordt gemeten in spanningsloze toestand en na het vastzetten.

Het verschil in tijd is een maat voor de aangebrachte spanning. Omgekeerd van onder spanning naar spanningsloos is ook mogelijk.

Omdat in de computer relevante kalibratiewaarden zijn ingevoerd, kan een spanning, boutkracht of verlenging afgelezen worden.

De resultaten kunnen uitgeprint worden, opgeslagen worden of naar een andere computer overgezet worden om een rapport samen te stellen. Tevens is het mogelijk op gezette tijden, met de database als referentie, de boutspanning te monitoren.

Met deze methode is het mogelijk een nauwkeurigheid te realiseren van +/- 2%.


Team Industrial Services Engineering Afdeling

Deze afdeling werkt ondersteunend voor alleactiviteiten. Berekeningen en tekeningen worden uitgevoerd conform de van toepassingzijnde normen en voorschriften.

Meer Informatie
 
Reparatie Producten
Team's technisch ontwerp en de productie-installaties zorgen voor 's werelds beste reparatie aanverwante producten.

Meer Informatie→
 

Krijgt uw project gestart,
praat met een expert vandaagt


 

 

Terug naar boven  
Quest Logo Qualspec Logo